Informasjon vedrørende henvisning

Henvisning fra fastleger i samhandlingsnettverk og Groruddalen DPS


Praksisen har driftshjemmel fra Helse Sør-Øst og pasienter betaler vanlig egenandel som er per datoen kr. 351. Pasienter som bestiller time direkte uten henvisning fra lege eller psykolog betaler Kr.1050 per time

Henvisning gjennom Norsk Helsenett, NHN.
Fastleger eller andre henvisende instanser kan sende henvisning digitalt på kryptert linje via Norsk Helsenett, NHN. Bruk følgende opplysninger for å finne meg:

HER-id virksomhet/kontor: 137488
Org nr: 911798115
Hpr nr: 8194505

Hvis du har problemer med henvisning via NHN ta kontakt med egen journalleverandør. Min journalleverandør (PsykBase/Aspit) kan ta i mot henvisninger fra alle EPJ leverandører forutsatt at de følger gjeldende tekniske standard. (Hvis du ikke har tilgang til å henvise gjennom NHN kan du bruke papir).

Henviser må da fylle ut skjema ”henvisning til spesialist, HELFO 05-04.21” ELLER tilsvarende. Send henvisningsskjemaet og eventuelle vedlegg til:

Psykologspesialist Toby Mbamalu
Zest Psykologtjeneste
Haugerudsenteret 7
0673 OSLO

Hva skal henvisningen inneholde? Formkravene er:

 • Skjema ”Henvisning til spesialist, HELFO 05-04.21” ELLER tilsvarende
  Henvisningsdiagnose
 • Henvisende lege/psykolog sitt HPR-nummer, 7 eller 8 siffer
 • Pasientens fødsels og personnummer, 11 siffer
 • Pasientens postadresse og bostedskommune i folkeregisteret
 • Pasientens telefonnumre. OBS Få med riktig mobil telefonnummer.
 • Utover å beskrive aktuell problemstilling og det aktuelle er det en fordel om mest mulig relevant dokumentasjon legges ved. Vennligst legg ved anamnese og relevant
  sykehistorie
 • Hvis pasienten henvises av, eller i samarbeid med, psykisk helsevern i 2. linjen er det ofte vanlig at de har foretatt utredning og kognitiv undersøkelse før henvisning.
  Det vil derfor heve kvaliteten på arbeidet og effektivisere behandlingen hvis aktuell tilgjengelig informasjon vedlegges. Det vil ofte være en inntakssamtale eller en differensialdiagnostisk vurdering gjort av lege eller psykologspesialist.

OBS

 • Barn og unge under 18 år må henvises til annen spesialist.
 • Arbeidsevnevurderinger og andre utredninger fra NAV/trygden må henvises skriftlig og direkte fra NAV.