Publikasjoner

Her finner du fagartikler, publikasjoner og intervjuer av Toby Mbamalu

i

Stress and locus of control

Hovedoppgave for Bachelorsgrad i psykologi 1991

i

The multimodal BASIC-ID Therapy and its application in the treatment of a patient with depression

Skriftlig arbeid for spesialistgodkjening, 25th April 2008

i

Towards eclecticism in psychotherapy

Selvvalgt tittel for embetseksamen i psykologi 1998

i

A discussion of psychosocial stress among refugees and some recommendations for interventions

Hovedoppgavens tittel for embetseksamen i psykologi 10 Juni 1998