Tjenester

Vi tilby veiledning, foredrag og coaching til både individer og institusjoner. Til bedrifter, kan vi tilbyr personal- og teamutvikling, undervisning og veiledning innenfor et vidt spekter av problemstillinger som dreier seg om positive psykologi, stressmestring, multikulturalisme og konflikt håndtering. Vi kan hjelpe med stressmestring og forebygging av utbrenthet blant ansetter.

Vi tilbyr individualterapi, parterapi, veiledning og coaching. Har du fått en diagnose du tviler på, eller trenger du en ”second opinion”? Vi kan hjelpe deg med en grundig psykometrisk utredning og diagnostisering. Vi tar imot voksne og unger med ulike psykiske vansker. Vi kan hjelpe deg som sliter med følgende: 

 •  Depresjon og angst
 • Søvnvansker
 • Stressrelaterte problemer og utbrenthet
 • PTSD (Posttraumatiskstresslidelse)
 • Tvangslidelse
 • Relasjons- og samlivsproblemer
 • Eksistensielle kriser/meningsløshet
 • Rusproblematikk
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Fremmedkulturelle utfordringer
 • Atferdsproblem med barn og ungdommer
 • Spesialisterklæring til NAV

Terapeutisk tilnærming


Vi har en helhetlig tilnærming til behandling av psykiske plager og anvender et bredt repertoar av evidensbasert, løsningsfokusert, anerkjente behandlingsmetoder og teknikker som for eksempler:

Kognitiv atferdsterapi: depresjon, søvnproblem, sosial angst, generalisert angst, og panikkangst

Mindfullness-based training og stressmestring med biofeedback: Stressrelaterte problemer

Logoterapi og eksistensiell psykoterapi :eksistensiell ensomhet, meningsløshet håpløshet, livskriser, sørg og tap

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprosessing : traumebehandling/PTSD

Systemisk terapi: parterapi/familieterapi , samlivsproblemer

 Alle autoriserte psykologer er forpliktet til å følge etiske retningslinjer for behandling, herunder å ha et strengt forhold til taushetsplikt. ​Derfor forsikrer vi deg at dine psykiske utfordringer blir behandles med den strengeste konfidensialitet, respekt og profesjonalitet. Du er velkommen hos oss med å bestille time online nå